สมัครเข้ารับการอบรม

รับสมัครรุ่น 1 : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ระยะเวลาการศึกษาอบรม :  เริ่มวันที่ 29 กันยายน​ 2565 – 19 มกราคม​ 2566
เวลาเรียน : ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-17.00 น.