สมัครเข้ารับการอบรม

รับสมัครรุ่น 2 : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ระยะเวลาการศึกษาอบรม :  เริ่มวันที่ 24 เมษายน​ 2566 – 21 สิงหาคม​ 2566
เวลาเรียน : ทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-17.00 น.